15/04/15Analyse af parathed i forhold til forordningen om databeskyttelse

Analysen er baseret på 110 IT-chefers svar på en række spørgsmål, der relaterer sig til virksomhedernes parathed og kendskab til den kommende EU forordning om databeskyttelse.

Analysen viser bl.a., at relativt få vurderer, at de overholder den nuværende persondatalovgivning, og at kendskabet til den kommende stramning af den nye EU forordning er forholdsvist beskedent. Hvilket understreger behovet for både uddannelse og information i virksomhederne.

Analysen viser også, at ansvaret hovedsagligt ligger i IT afdelingen. Dette vil med sikkerhed ændre sig, da konsekvenserne for ikke at leve op til lovgivningen får væsentlige større konsekvenser end tilfældet er i dag, hvorfor den øverste ledelse og bestyrelse er tvunget til at tage stilling.

Det positive ved analysen er, at de fleste er klar over, at den nye forordning vil betyde store forandringer for deres rolle i virksomheden, ligesom de fleste vil gå hjem i virksomhederne og skubbe på, for at komme i gang med planlægningen omkring den kommende EU forordning.

Hvor ligger ansvaret for it-sikkerhed/databeskyttelse i din virksomhed?

Analyse af paratheden overfor EU forordningen

 

 

 

 

 

 

På en skala fra 1-6, hvor 1 er ‘lille’ og 6 er ‘stor’, i hvor høj grad vurderer du, at I overholder den nuværende datalovgivning?

Analyse af paratheden overfor EU forordningen om databeskyttelse

 

 

 

 

 

 

 

 

På en skala fra 1-6, hvor 1 er ‘lille’ og 6 er ‘stor’, vil du vurdere din viden om EU forordningen i dette øjeblik?

Analyse af paratheden i forhold til EU forordningen om databeskyttelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har din virksomhed gjort tiltag, såsom uddannelse af medarbejdere, rollefordeling m.m., i forbindelse med den kommende EU forordning?

Analyse af paratheden i forhold til EU forordningen om databeskyttelse

 

 

 

 

 

På en skala fra 1-6, hvor 1 er ‘langt fra’ og 6 er ‘tæt på’, vurderer du at I overholder den kommende datalovgivning?  

 

Analyse af paratheden i forhold til EU forordningen om databeskyttelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På en skala fra 1-6, hvor 1 er ‘lidt’ og 6 er ‘meget’, er din overbevisning i dette øjeblik, at den nye EU forordning om databeskyttelse vil påvirke din rolle i virksomheden?

 

Analyse af paratheden overfor EU forordningen om databeskyttelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er ansvaret korrekt placeret, som det er i dag, i din virksomhed?

 

Analyse af paratheden overfor EU forordningen om databeskyttelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analysen er udført af Digicure blandt deltagere på Netværk Danmarks temadag – IT-inspirationsdag om den nye EU forordning om databeskyttelse.

Læs mere om EU forordningen om persondatabeskyttelse her!

 

Nyhedsoversigt