Data Protection Officer (DPO)

Målet er at give et overblik af den generelle EU forordning om persondatabeskyttelse samt tilbyde pragmatiske forslag til hvordan man kan forberede compliance i forhold til den nye lovgivning.

Du er måske udnævnt som Data Protection Officer i din virksomhed/organisation eller ønsker blot endnu dybere forståelse af EU forordningen om persondatabeskyttelse og er bekendt med udfordringerne ved at implementere Compliant Data Management løsninger.

Forudsætninger
Du bør have en god forståelse af din organisations samlede aktiviteter omkring data behandling (livscyklus), fra erhvervelse, til processering og frem til destruering.

Derudover bør du have gennemgået Data Protection grundkursus eller have en grundlæggende erfaring fra arbejdet med Data Compliance.

Varighed
Kursets varighed er 1 dag samt to efterfølgende webinarer (én times varighed pr. webinar) – hvor temaer kan blive belyst på baggrund af ønsker fra deltagerne på kurset samt Q&A.

Kursets målsætning
Du får et grundlæggende overblik af den nye EU forordning om persondatabeskyttelse samt overvejelser af pragmatiske løsninger i forbindelse med en kommende implementering af processerne, som sikrer overholdelse af den nye lovgivning, inden den træder i kraft primo 2018.

Efter endt kursus vil du være i stand til at:

  • Forstå de centrale principper i EU forordningen om persondatabeskyttelse
  • Forstå definitionen af nye termer og koncepter
  • Forstå håndhævelsen af principper i forordningen
  • Forstå DPO’og data processorens nye forpligtigelser
  • Forstå kravene om Privacy Impact Assessments
  • Designe skabeloner for Action Logs, underretninger om brud og politikker
  • Forstå den tilsynsførerende myndigheds beføjelser og den nye struktur af administrative bøder og sanktioner
  • Forberede kontraktstrukturer, som sikrer tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse med oversøisk dataoverførsel
  • Forstå med de administrative og ledelsesmæssige strukturer for den tilsynsførerende myndighed, Det Europæiske DP råd og EU kommisionen
  • Kurset giver 8 CPE point

Instruktør: Hugh Jones – Undervisningen består af case studies og diskussioner med kursisterne og bliver ledet af Hugh Jones, en af Irlands førende instruktører i databeskyttelse. Hugh Jones vil dele ud af sin unikke indsigt omkring de praktiske udfordringer, som europæiske virksomheder oplever i deres daglige arbejde.

Tilmelding og information: Du kan få mere information om pris m.m. samt tilmelde dig kurset hos Digicure Deloitte på: info@digicure-deloitte.dk eller på 93 20 01 42.

Du kan også besøge Digiacademy, hvor du kan se datoer på dit næste Data Protection kursus samt læse om alle vore andre uddannelser og kurser.

 

Besøg Digiacademy her!