15/05/17 - 19/05/17 08.00 - 17.30 Deloitte Huset, København

CISSP Boot Camp, maj 2017

Bliv professionel it-sikkerhedsspecialist!

CISSP certificeringen er en global anerkendt certificering, og i samarbejde med University of Dallas tilbyder vi dette omfattende og veludviklede træningsprogram på vores CISSP Bootcamp.

En CISSP certificering giver dig viden og færdigheder i at udvikle it-sikkerhedspolitikker, standarder og processer samt styre implementeringen på tværs af din virksomhed.

Digicures CISSP Bootcamp er fem dage med intens undervisning udviklet af University of Dallas’ – du bliver en kompetent sikkerhedstekniker og ikke bare en teoretiker.

CISSP Kursets struktur
Kursusforløbet inden for informationssikkerhed er baseret på de 8 hovedområder inden for it-sikkerhed, der tilsammen udgør pensum.

De 8 hovedområder (domæner) er:

•Security and Risk Management
•Asset Security
•Security Engineering
•Communications and Network Security
•Identity and Access Management
•Security Assessment and Testing
•Security Operations
•Software Development Security

Tilmeld til arrangement

Studiekits og forberedelse I forbindelse med kurset tilbyder vi to studiepakker for at tilpasse dit behov. • Pakke 1 er grundpakken og består af Digicure CISSP Bootcamp, Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK, Fourth Edition (ISC2 Press). Pakken anbefales til personer, som blot ønsker en opdatering af CISSP kurset. • Pakke 2 består, foruden grundpakken, af ekstra online materiale, specielt udviklet af University of Dallas. Inden kursets start forventes det, at du har læst Official (ISC)2 Guide to the CISSP CBK, Fourth Edition (ISC2 Press), imens online-materialet sikrer, at du kommer godt forberedt og med evnen til at dykke dybere i de forskellige områder af pensum. Endvidere giver online undervisningen dig også mulighed for at repetere efter endt kursus. Bliv en professionel sikkerhedsspecialist Hensigten med Bootcamp er ikke blot at opnå CISSP certificeringen, men at du efterfølgende kan fungere som en professionel sikkerhedsspecialist med dybdegående viden. Derfor trænes du i at analysere sikkerhedsbegreber, tendenser og løsninger. Instruktøren relaterer disse begreber og terminologier til den virkelige verden, med eksempler og problemer, så du som studerende ikke blot ved hvordan det fungerer i teorien, men også i praksis. Hvem bør deltage? Det anbefales, at man beskæftiger sig med it og til dels it-sikkerhed i det daglige arbejde – dog ikke nødvendigvis på et dybt teknisk niveau. For at opnå certificeringen skal du have 5 års erhvervserfaring, i mindst to af de 8 domæner, eller 4 år plus en universitets-uddannelse. Består du eksamen uden at opfylde forudsætningerne, har du 6 år til at opnå nok erfaring. CISSP eksamen Selve CISSP eksamenen er skriftlig og omfatter en række multiple-choice spørgsmål, der dækker de 8 CBK-områder. CISSP ® kandidaten har op til 6 timer til at gennemføre eksamen. Eksamen kan i Danmark tages i Hvidovre, og betales direkte til isc2, se mere på www.isc2.org. CISSP eksamen kan du booke her! Pris Kontakt Digicure Deloitte for priser på din CISSP Bootcamp på 36102030 eller info@digicure-deloitte.dk

Tilmeld til arrangement