15/06/17 - 15/06/17 08.00 - 16.30 Deloitte Huset, København

Data Protection Officer (DPO) – juni 2017

Målet er at give et overblik af den generelle EU forordning om persondatabeskyttelse samt tilbyde pragmatiske forslag til hvordan man kan forberede compliance i forhold til den nye lovgivning.

Du er måske udnævnt som Data Protection Officer i din virksomhed/organisation eller ønsker blot endnu dybere forståelse af EU forordningen om persondatabeskyttelse og er bekendt med udfordringerne ved at implementere Compliant Data Management løsninger.

Forudsætninger
Du bør have en god forståelse af din organisations samlede aktiviteter omkring data behandling (livscyklus), fra erhvervelse, til processering og frem til destruering.

Derudover bør du have gennemgået Data Protection grundkursus eller have en grundlæggende erfaring fra arbejdet med Data Compliance.

Varighed
Kursets varighed er 1 dag samt to efterfølgende webinarer (én times varighed pr. webinar) – hvor temaer kan blive belyst på baggrund af ønsker fra deltagerne på kurset samt Q&A.

Kursets målsætning
Du får et grundlæggende overblik af den nye EU forordning om persondatabeskyttelse samt overvejelse af pragmatiske løsninger i forbindelse med en kommende implementering af processer, som sikrer overholdelse af den nye lovgivning, inden den træder i kraft primo 2018.

Efter endt kursus vil du være i stand til at:

• Forstå de centrale principper i EU forordningen om persondatabeskyttelse
• Forstå definitionen af nye termer og koncepter
• Forstå håndhævelsen af principper i forordningen
• Forstå DPO’og data processorens nye forpligtigelser
• Forstå kravene om Privacy Impact Assessments
• Designe skabeloner for Action Logs, underretninger om brud og politikker
• Forstå den tilsynsførerende myndigheds beføjelser og den nye struktur af administrative bøder og sanktioner
• Forberede kontraktstrukturer, som sikrer tilstrækkelig sikkerhed i forbindelse med oversøisk dataoverførsel
• Forstå med de administrative og ledelsesmæssige strukturer for den tilsynsførerende myndighed, Det Europæiske DP råd og EU kommisionen

Kurset giver 8 CPE point.

Tilmeld til arrangement

Eksamen
Der er ikke tilknyttet en eksamen til dette kursus

Forberedelse
Læse summary af General Data Protection Registration (GDPR), som fremsendes inden kursusstart

Kursus materiale
Kursus manual vil blive udleveret på kursusdagen

Pris på Kurset
Kontakt os på 36 10 20 30 eller kontakt os på info@digicure.dk

Tilmeld til arrangement