Firewall audit

Firewallen er en vigtig, hvis ikke den vigtigste, komponent i beskyttelse af virksomhedens it-infrastruktur, da den fungerer som virksomhedens “politibetjent”, der kontrollerer netværkstrafikken fra og til de forskellige tjenester/services.

Kompleksitet er den største trussel mod it-sikkerheden!
En firewall er meget kompleks og består typisk af hundreder, hvis ikke tusinder af regler fordelt på tværs af forskellige enheder og lokationer. En fejlkonfiguration på en enkelt regel eller på et enkelt interface kan være katastrofal, idet uvedkommende utilsigtet eller tilsigtet kan få adgang til netværket. Risikoen for fejlkonfigurering er absolut til stede og det anbefales, at en audit foretages årligt samt ved større omlægninger af infrastrukturen.

95 % af alle kompromiterede firewalls skyldes fejlkonfiguration og ikke fejl i selve firewallen.

Årlig audit mindsker fejlkonfigurering
Med Digicure Deloittes Firewall Audit får du skabt overblik over uhensigtsmæssige regler i din Firewall, du sikrer korrekt konfiguration af firewallen, og du undgår sikkerhedshuller!

Efter analysen modtager du en detaljeret og let overskuelig rapport. Rapporten beskriver de uhensigtsmæssigheder, som er fundet, samt anbefalinger til hvordan de udbedres.

Med Digicure Firewall Audit opnår du:

  • Overblik over en af de vigtigste komponenter i beskyttelsen af din it-infrastruktur
  • Opfølgning på Firewall Auditen i form af en let overskuelig rapport udarbejdet af vores erfarne IT-sikkerhedskonsulenter
  • Oplysninger om hvorvidt jeres firewall er sikker i forhold til de forretningsmæssige krav

 

Ønsker du mere information om Firewall Audit? Kontakt os